SOUHLAS S GDPR

 

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa, záznamy o průběhu poradenství, fotky/videa, osobní údaje z komunikace přes emaily, SMS nebo komunikační aplikace, jméno dítěte, věk/datum narození dítěte, zdravotní stav dítěte, zdravotní stav matky na účel dokumentace průběhu poradenství na čas do odvolání souhlasu, maximálně po dobu 10 let.

provozovatel Michaela Pejřimovská, Křižíkova 208/55, Praha 18600, IČ 09808531

Souhlas je možné kdykoliv odvolat zasláním žádosti na emailovou adresu provozovatele pejka@zenamamou.cz , písemné žádosti na adresu sídla provozovatele anebo ústně. Provozovatel podle zákona může při ústní žádosti požadovat dodatečné informace na potvrzení totožnosti.

Pro účely fakturace/vystavení účetního dokladu zpracovává provozovatel následovné údaje: jméno, příjmení, adresa. Pro tento účel není podle zákona potřebný souhlas dotčené osoby, jedná se o zákonný požadavek provozovatele. Takto poskytnuté údaje se zpracovávají po dobu 10 let. 

Jako dotčená osoba vyhlašuji, že jsem byla obeznámená s mými právy podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů:

 • právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na vymazání osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo namítat proti zpracování osobních údajů
 • právo na přenosnost svých osobních údajů
 • právo odvolat souhlas (pokud je souhlas právním základem zpracování)
 • právo podat stížnost dozornému orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

Osobní údaje nebudou poskytnuté třetím stranám.

Zároveň vyhlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a byli poskytnuté svobodně.

Souhlasem dávám také na vědomí, že jsem si vědom(a), že v případě zrušení domluvené konzultace méně než 24 hodin před konzultací, je účtován storno poplatek v plné výši. Pokud je konzultace samotná domluvená v kratším časovém úseku než 24 hodin, storno poplatek plné částky vzniká po uplynutí poloviny času před kterým byla konzultace ujednána.   Jak nakládám s vašimi údaji?

  VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU ZPRACOVÁNY DLE ZÁSAD V TOMTO ODKAZU.